Vlaams - Nederlandse Uitwisselingen

De Brakke Grond is één van de instrumenten om de Vlaams-Nederlandse uitwisseling en samenwerking te bevorderen.

De Vlaamse Vertegenwoordiging

Den Haag huisvest behalve de Belgische ambassade ook De Vlaamse Vertegenwoordiging. Deze ‘Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland’ maakt als autonome entiteit deel uit van de Belgische ambassade en is verantwoordelijk voor alle bevoegdheden die binnen België zijn toegewezen aan de deelstaat Vlaanderen, zoals infrastructuur, milieu, onderwijs, zorg en cultuur. Vanuit die taakstelling wordt er soms samengewerkt met andere Vlaamse partijen in Nederland, zoals de Brakke Grond.

www.vlaamsevertegenwoordiging.nl

 

Flanders Investment & Trade

Onderdeel van de Vlaamse Vertegenwoordiging en gevestigd in hetzelfde pand in Den Haag als de Algemene Afvaardiging en Toerisme Vlaanderen-Brussel is Flanders Investment & Trade (FIT) gevestigd. FIT promoot het internationaal ondernemen in Vlaanderen. Het helpt bedrijven met hun investeringsprojecten in Vlaanderen, brengt kopers in contact met Vlaamse producenten en ondersteunt en adviseert Vlaamse bedrijven in hun internationale activiteiten. 

www.flandersinvestmentandtrade.com

Toerisme Vlaanderen-Brussel

Toerisme Vlaanderen-Brussel in Den Haag is het Nederlandse kantoor van Toerisme Vlaanderen. Deze organisatie wil de duurzame ontwikkeling van het toerisme en de toeristische sector in Vlaanderen bevorderen, met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn. 

www.toerismevlaanderen.nl

Nederlandse Taalunie

Binnen de Nederlandse Taalunie (NTU) vindt zeer regelmatig ambtelijk, sectoraal en politiek overleg plaats rond alles wat met de Nederlandse taal en haar gebruik binnen en buiten het eigen taalgebied te maken heeft. Het doel is het aantrekkelijk en levendig houden van het Nederlands. De NTU is voortgekomen uit het Verdrag over de Nederlandse Taalunie uit 1980 en houdt kantoor in Den Haag. 

www.taalunie.org

Commissie Cultureel Verdrag

De Commissie Cultureel Verdrag (CVN) monitort de uitvoering van het Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland uit 1995, gericht op samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn . De CVN mikt op culturele samenwerking van Vlaanderen en Nederland in derde landen.

www.cvn.be

deBuren

deBuren is een Vlaams-Nederlands cultuurhuis in Brussel, met een sterke focus op Europa. Het biedt een platform voor debat over cultuur, wetenschap, politiek en samenleving. 

www.deburen.eu